Många flyttar för jobben

Vårt län lockar framför allt med naturen och en attraktiv livsstil kopplat till den. Men, spännande jobbmöjligheter är ofta en helt avgörande faktor för personer som vill flytta. Därför är du som arbetsgivare i länet oerhört viktig! Ta steget erbjuder verktyg för din rekrytering och aktiviteter som stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

Tre tips för dig som behöver rekrytera kompetens utanför länet

1. Kontakta inflyttarvägledaren en i din kommun. De vet ofta vilka personer som är på väg att flytta till länet och vilken kompetens de har.

2. Annonsera jobbet i sociala medier, förutom på de klassiska kanalerna som platsbanken och andra jobbsajter. Då får du en mycket större synlighet och antalet potentiella sökande ökar.

3. Lär av andra. Delta i våra aktiviteter eller kontakta oss på Ta steget. Vi vet vad som fungerat för andra.

Kostnadsfria aktiviteter för arbetsgivare

Projektet En attraktiv region, som drivs av Region Jämtland Härjedalen, arrangerar kostnadsfria aktiviteter som kan bidra till att stärka din attraktionskraft som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om aktuella och kommande insatser.

Idag finns ett länsgemensamt samarbete och ett länsgemensamt CRM-system där alla inkomna flyttförfrågningar samlas. Idag finns över 800 inkomna förfrågningar som hanteras av de kommunala inflyttarvägledarna och deras nätverk. 

Ny rapport kring kompetensattraktion och flyttbenägenhet

AKTUELLT JUST NU!

Vi har fått en skräddarsydd fördjupning av den nyligen släppta nationella rapporten Talent City Index 2023 med fokus på vår egen stadsregion Östersund/Åre. Vilka drivkrafter som olika målgrupper har och förstå potentialen vi tillsammans har att attrahera olika yrkes- och målgrupper.

Vilka attraktionsfaktorer är starka och behöver utvecklas eller kommuniceras bättre? Vilka är våra främsta konkurrenter – och hur du särskiljer vi oss från dem på bästa sätt?

Här finns rapporten att ladda ner och en inspelad videopresentation. 

Stärk ditt arbetsgivarvarumärke när det passar genom en kostnadsfri digital utbildning 

PÅGÅENDE

Bild som visar kontorsmiljö
Nu erbjuds du som är arbetsgivare i Jämtland Härjedalen att gå en digital utbildning om hur du kan arbeta för att behålla befintliga och locka framtida medarbetare. Utbildningen är kostnadsfri.

Den digitala utbildningen är en specialanpassad version av Universums beprövade Employer Branding Academy. Utbildningen ger arbetsgivare rätt nycklar för att ta nästa steg i arbetet att locka framtida medarbetare.

Utbildningen har en tydlig koppling till de ämnen som lyfts upp under utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch, vilket möjliggör repetition och fördjupning av lärandet för de som har deltagit på träffarna. Har du inte fått plats på en av träffarna? Det gör ingenting, utbildningen kan du gå ändå!

Jämtland Härjedalens varumärkesplattformen för kompetensattraktion och inflyttning 

LÄSNING

Bild som visar kontorsmiljö

För att lyckas attrahera invånare och kompetens behöver vi ha ett gemensamt sätt att berätta om vår plats. Därför har vi skapat en varumärkesplattform för Jämtland Härjedalen. Den har tagits fram i samråd med människor som har intresse för och kunskap om talangattraktion och med ett gediget faktamaterial som grund.

Under hösten 2023 kommer varumärkesplattformen att fyllas på med bilder och material för att kunna jobba med en gemensam visuell identitet och texter som beskriver vår plats – fritt att använda.

Fler aktiviteter kommer…