Verktygslåda

Att skapa attraktion kring en plats är inget vi kan göra var och en för sig. Vi är många som bidrar till bilden av vår plats – inte minst företag och arbetsgivare. Om vi kommunicerar med en röd tråd blir bilden mer enhetlig och starkare. Därför har vi tagit fram en enkel verktygslåda för dig som behöver rekrytera eller kommunicera med olika målgrupper.

Allt material är fritt att använda.

Föregående bild
Nästa bild
Tre tips till arbetsgivare som vill bidra till en attraktiv region

1. Våga prata om din egen vardag – kombinationen av arbete och fritid och hur det går ihop.

2. Lyft gärna spännande och oväntade arbetsgivare både på landsbygden och i staden. Berätta om distansjobbare.

3. När du har kunder på besök, tänk igenom vad du visar upp. Lyft fram modiga satsningar som gjorts på platsen och bjud på något lokalproducerat med naturen som fond.

Visuell identitet & Varumärkesplattform

När flera aktörer går samman för att kommunicera fördelarna med Jämtland Härjedalen kan det finnas behov av ett gemensamt grafiskt språk. Det kan vara hela regionen som går samman i kampanjer, men det kan också vara enskilda arbetsgivare eller några aktörer som gör en insats tillsammans. För sådana sammanhang finns den här grafiska identiteten framtagen. Använd den när det passar!