Så behandlar vi dina personuppgifter

Länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen samarbetar för att underlätta din flytt. När du anmäler att du är intresserad av att flytta till Jämtland Härjedalen via vårt digitala anmälningsformulär eller vår chatt så lagras de uppgifter som du fyller i. 

Representanter från Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner kommer sedan ha tillgång till dessa uppgifter. De representanter som har tillgång till uppgifterna arbetar med att vägleda och kommunicera med blivande inflyttare. Dessa behöver uppgifterna för att kunna följa upp ditt intresse och vägleda dig på ett bra sätt för att underlätta din flytt. 

När du tar kontakt med oss via vårt webbformulär eller vår chatt så samtycker du även till att vi får lagra och tipsa dig om potentiella arbetsgivare, rekryterare eller andra nyckelpersoner i Jämtland Härjedalen som vi bedömer kan hjälpa dig med frågor som berör din flytt.

Vi tar personlig integritet på stort allvar och all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Region Jämtland Härjedalen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på hej@tasteget.nu

På Region Jämtland Härjedalens webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.