Karriär i yrket - och livet

Balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss i Jämtland Härjedalen. Många som söker sig hit blir glatt överraskade över utbudet av spännande, högkvalificerade jobb, men också att tiden räcker till en rik fritid.

Fem tips för dig som söker jobb i Jämtland Härjedalen

1. Kontakta Ta stegets inflyttarvägledare. De kan hjälpa dig med jobbtips och ge förslag på lokala arbetsgivare inom din bransch.

2. Alla lediga jobb annonseras inte ut. Ta därför initiativet och kontakta arbetsgivare som du är intresserad av. På så sätt kan du ligga steget före i en framtida rekrytering.

3. Nätverka dig till jobbet. Här upplevs kontaktvägarna ofta som korta och många är generösa med sina nätverk. Ta gärna kontakt med oss på Ta steget för att komma igång med ditt nätverkande.

4. Registrera ditt CV på jobbsajter och hos rekryteringsbolag i länet. Då finns du redan i systemet när en passande rekrytering ska annonseras.

5.  Ofta går det fort, men inom vissa yrkesområden kan det ta tid innan jobbfrågan löst sig. Vässa därför ditt CV och börja söka jobb nu!

Jobben finns i Jämtland Härjedalen

Gröna näringar, besöksnäring, myndigheter och tillverkningsindustrin utgör tillsammans en betydande andel av arbetsmarknaden i Jämtland Härjedalen. Men här finns även många små- och medelstora tjänsteföretag tillsammans med en IT-bransch som just nu är i kraftig expansion. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om den bransch du är intresserad av.

IT-sektorn i Jämtlands län växer kraftigt just nu och flertalet av länets nära 200 IT-bolag rekryterar löpande. Under 2019 växte branschen med cirka 20 procent och många IT-bolag tror på fortsatt expansion under kommande femårsperiod. IT-branschen består av både konsultbolag och bolag med egna digitala tjänster. Northern Tech Republic är ett initiativ som Region Jämtland Härjedalen startat tillsammans med tolv av länets IT-bolag. För dig som är nyfiken på länets IT-sektor och drömmer om en fjällnära utvecklarmiljö, är Northern Tech Republic en bra ingång.

Rekryteringsbehovet inom skolområdet är stort inom alla lärarkategorier, för dig som är lärare finns goda möjligheter till jobb. Att vara lärare i Jämtland Härjedalen kan se väldigt olika ut. Här finns allt från den lilla byskolan  till en av Sveriges största gymnasieskolor med runt 3000 elever. Gemensamt för många skolor är att utepedagogik utgör en självklar del av undervisningen. En del skolor har uttalade frilufts- och fjällprofiler och på gymnasienivå finns möjlighet för elitsatsande ungdomar att kombinera studier och elitsatsningar inom bland annat alpin- och längdskidåkning. 

Behovet av duktig vårdpersonal är stort i hela Jämtland Härjedalen, så för dig som är verksam inom vård och omsorg är möjligheterna till jobb goda. Behov av sjukvårdskompetens är stort inom hela vårdsektorn. På kommunernas och Region Jämtland Härjedalens jobbsidor utannonseras många lediga jobb inom vården. Du som flyttar från en annan region för ett vårdjobb inom Region Jämtland Härjedalen har även möjlighet att få hjälp med boende genom Landstingsbostäder.

I Jämtlands län finns cirka 40 statliga myndigheter som sysselsätter många personer med högkvalificerade jobb. Totalt sysselsätter myndigheterna runt 3600 personer. Myndigheterna växer och de flesta anställer gärna fler. Sammanslutningen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan myndigheter och Östersunds kommun. Målsättningen med nätverket är att stärka Jämtlands län som en attraktiv plats att arbeta och bo på samt att utveckla ett kluster av statliga verksamheter i regionen. En kontakt med Myndighetsnätverket ger en bra ingång för dig som vill jobba på en statlig myndighet. På nätverkets webbplats finns även direktlänkar till myndigheternas sidor där de annonserar ut lediga jobb.

I ett livsstilslän som Jämtland Härjedalen har besöksnäringen en särskilt tydlig närvaro. Under 2019 omsatte turismen i länet 5,84 miljarder kronor. Inom regionen finns 13 besöksdestinationer som alla erbjuder sevärdheter och aktiviteter som skidåkning, skoter, hundspann, vandring och fiske. Skistar är med sina över 100 heltidsanställda och närmare 800 säsongsanställda en av många viktiga aktörer inom länets besöksnäring. Besöksnäringen rymmer en mångfald av yrken. I bilden nedan representerar de mörkröda direkt associerade yrken, de vita är semidirekta och de grå är yrken som är absolut nödvändiga för turismen i vår region – men som kanske inte räknas in vid en första anblick.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT), har på sin webbplats samlat sina bästa tips för dig som söker säsongsjobb inom besöksnäringen. Här finns även en användbar länksamling som leder dig till lediga jobb inom länets besöksnäring.

Industrin i Jämtland Härjedalen består främst av små- och medelstora företag med en hög entreprenörs- och uppfinnaranda. Flera av länets tillverkande företag har hela världen som marknad. Totalt sysselsätts runt 8500 personer inom industrin. IUC Z-Group är en nod för tillverkningsindustrin där 62 av länets industriföretag är anslutna. De tillverkande företagen i länet har behov av kvalificerad kompetens inom teknikområdet. För dig som söker jobb inom tekniksektorn och specifikt tillverkningsindustri kan en kontakt med IUC Z-Group vara en bra ingång.

I regionen finns ett stort behov av fler personer med ekonomisk kompetens. Företag såväl som revisionsbyråer och offentliga aktörer rekryterar löpande ekonomer. Ta gärna kontakt med våra inflyttarvägledare för tips om rekryterande bolag inom ekonomi.

De gröna näringarna har stor betydelse för vårt län och lägger bland annat grunden för hållbara gastronomiska upplevelser i världsklass. Jord- och skogsbruk är en livskraftig näring i länet. Grönt Center är ett utvecklingskluster för länets gröna näringar, här finns både nätverk och kunskap för dig som är intresserad av en framtid inom länets gröna näringar.

Rekryteringsbolag i länet

Ta gärna kontakt med de rekryteringsbolag som finns i länet:

Koppla upp dig mot jobbet

Har du redan drömjobbet men längtar till äventyret i Jämtland Härjedalen? Ta med dig jobbet eller företaget hit! Många arbetsgivare erbjuder möjligheten att jobba på distans. Testa gärna att koppla upp dig från någon av länets coworkinghubbar. Det ger dig möjlighet att prova på att distansarbeta samtidigt som du bygger upp ett lokalt nätverk inför din flytt.